Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie Publicznego Konkursu Ofert

2019-05-30

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie Publicznego Konkursu Ofert nr 1/2019 ogłoszonym w dniu 17 maja 2019 r. na: „Remont oddziału dziecięcego grupy I w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6”, Zamawiający informuje, że do dnia 29 maja 2019 roku do godziny 12:00 nie wpłynęła żadna ważna oferta. Wobec powyższego postępowanie zostaje unieważnione na podstawie pkt. XII, pkt 3. ust. a) tj. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy w postępowaniu nie złożono żadnej ważnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielania zamówienia określonym przez Zamawiającego.

Publiczny Konkurs Ofert nr 1/2019

2019-05-17

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie dokonywania zakupów i dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO ze środków budżetu miasta Konina oraz współfinansowanych z funduszy europejskich.

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

ZAPRASZA

do udziału w publicznym konkursie ofert w celu złożenia oferty cenowej na wykonanie robót  budowlanych dla zadania  pn. „Remont oddziału dziecięcego grupy I w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6”

Czytaj więcej o: Publiczny Konkurs Ofert nr 1/2019

WYNIK PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT NR 1/2018 Z DNIA 03 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

2018-10-11

WYNIK PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT
NR 1/2018 Z DNIA 03 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
NA REALIZACJĘ  ZADAŃ PN.

 

  • Remont tarasu zewnętrznego przy budynku Żłobka Miejskiego  ul. Sosnowa 6, 62-510 Konin.
  • Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Żłobka Miejskiego  ul. Sosnowa 6,62-510 Konin.

W publicznym konkursie ofert z dnia 03 października.2018 r. na realizację ww. zadań
w terminie określonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 10 października 2018 r. do godziny 14:00, złożone zostały 2 oferty.

Po ocenie ofert pod względem przyjętego kryterium oceny tj. ceny  wybrano ofertę złożoną przez firmę:

PHU”RED-BUD” RADOSŁAW DUKARSKI, 62-500 KONIN, UL. OSADA

 na kwotę 35.900,00 zł brutto (słownie: Trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset zł 00/100)  jako najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki Zamawiającego określone w publicznym konkursie ofert.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Miejski w Koninie
Data utworzenia:2018-09-26
Data publikacji:2018-09-26
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Rabikowska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3694