Żłobek Miejski w Koninie

2020

Dokumenty bez pieczęci i podpisu (możliwość odczytania przez programy wspomagające)

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2020

Zestawienie zmian w funduszu sporządzone na dzień 31-12-2020

Informacja dodatkowa

 

Dokumenty opieczętowane

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31-12-2020

Zestawienie zmian w funduszu sporządzone na dzień 31-12-2020

Informacja dodatkowa

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Miejski w Koninie
Data utworzenia:2021-07-05
Data publikacji:2021-07-05
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Rabikowska
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:98