Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

WYNIK PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT NR 1/2018 Z DNIA 03 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

WYNIK PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT
NR 1/2018 Z DNIA 03 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
NA REALIZACJĘ  ZADAŃ PN.

 

  • Remont tarasu zewnętrznego przy budynku Żłobka Miejskiego  ul. Sosnowa 6, 62-510 Konin.
  • Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Żłobka Miejskiego  ul. Sosnowa 6,62-510 Konin.

W publicznym konkursie ofert z dnia 03 października.2018 r. na realizację ww. zadań
w terminie określonym w ogłoszeniu, tj. do dnia 10 października 2018 r. do godziny 14:00, złożone zostały 2 oferty.

Po ocenie ofert pod względem przyjętego kryterium oceny tj. ceny  wybrano ofertę złożoną przez firmę:

PHU”RED-BUD” RADOSŁAW DUKARSKI, 62-500 KONIN, UL. OSADA

 na kwotę 35.900,00 zł brutto (słownie: Trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset zł 00/100)  jako najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki Zamawiającego określone w publicznym konkursie ofert.

11 października 2018
Czytaj więcej o: WYNIK PUBLICZNEGO KONKURSU OFERT NR 1/2018 Z DNIA 03 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Publiczny konkurs ofert nr 1/2018

Publiczny Konkurs Ofert  
nr 1/2018

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie dokonywania zakupów i dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO ze środków budżetu miasta Konina oraz współfinansowanych z funduszy europejskich.

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
ZAPRASZA


do udziału w publicznym konkursie ofert w celu złożenia oferty cenowej na wykonanie robót  budowlanych dla zadań pn.
1)    Remont tarasu zewnętrznego przy budynku Żłobka Miejskiego  ul. Sosnowa 6, 62-510 Konin.
2)    Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Żłobka Miejskiego  ul. Sosnowa 6, 62-510 Konin.

3 października 2018
Czytaj więcej o: Publiczny konkurs ofert nr 1/2018